Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Föreläsningar, symposier och konferenser

Linné och hans tid
Under våren och hösten 2007 ges kunskapsberikande föreläsningar om Linné och hans tid på Almedalsbiblioteket i Visby. Start 1 februari. Arrangör är Högskolan på Gotland och Almedalsbiblioteket. Läs mer om föreläsningsserien: www.hgo.se/linne

Kongresser och konferenser vid SLU och Uppsala universitet
I bifogad länk hittar du alla vetenskapliga kongresser, konferenser, symposier och andra möten vid Uppsala universitet
och SLU i samband med Linnéjubileet.
http://www-conference.slu.se/linne

Moving water
Som en del av Linnéårets "Vattendagar, 11-12 november", arrangeras ett internationellt symposium i Stockholm den 12 november 2007 i Kulturhuset.
Symposiet innehåller ett flertal spännande presentationer och diskussioner om “Moving water".
Det är öppet för allmänhet, politiker, beslutsfattare, forskare, journalister med flera och är ett samarrangemang mellan, KVA, Linné 2007, EASAC, Vetenskapsrådet, The Swedish Water House och Stockholms universitet.

Fri entré.
För mer information och anmälan: www.kva.se

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

© KVA