Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender
Forskning för Folket
Under våren, sommaren och hösten 2007 kommer det att bjudas på spännande forskarmöten runt om i landet i projektet Forskning för Folket.

 
Från ett flertal högskolor och universitet flyttar forskarna ut i parker, djurparker och övriga publika besöksställen där du som besökare kan komma och träffa dom, ställa frågor och delta i deras arbete när de utför sin forskning på plats!

 
Forskning för Folket har sitt ursprung från Ekologiska forskningsstationen och Ölands Djur- och Nöjespark på Öland. Vetenskapsrådet står tillsammans med regionansvariga för samordningen av Forskning för Folket.
 
På många av platserna visas också filmen Expedition Linné - ett äventyr i sju världsdelar. Mer info om filmen på www.expeditionlinne.com

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Forskning för Folket, montage: Full Tank
Expedition Linnè: Expedition Linné