Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Tidigare program

Sommarens och höstens program
 
Forskning för Folket på Gotland
Arkeologiska utgrävningar öppna för allmänheten. Under sommaren 2007 kommer arkeologiska utgrävningar att göras vid den vikingatida gården Klints i Othem socken på norra Gotland. Projektet handlar  om att i detalj klara ut hur vikingatidens hus såg ut och hur bebyggelsen var organiserad på en vikingatida gård, vilket är något som vi vet förvånansvärt lite om.
Guidade turer till utgrävningarna sker varje måndag till fredag under perioden  2 juli - 17 augusti. Samling vid Klints gård för en introduktion. Turen tar ca 2 timmar och ger en spännande inblick i vikingarnas värld. Vissa helger kommer det att vara temadagar, annonserade i pressen.
Ingen föranmälan behövs till de guidade turerna. Entré 40 kr per person. För barn under 15 år är det gratis. Mer information hittar du här.Kontaktperson gällande Högskolans aktiviteter under Linnéjubileet: Bertil Widbom, tel. 0498-299838, e-post: bertil.widbom@hgo.se

 
Forskning för Folket på ForskarFredag 28 september
Experimentera, prova på forskning och möt forskare under ForskarFredag den 28 september 2007! Välkommen till evenemang i Gävle, Göteborg, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Luleå, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Trollhättan och Örebro. På flera av dessa platser kommer filmen, Expedition Linné att visas i samarbete med Forskning för Folket!
Delar av det som händer runt om i Sverige kan följas i webbsändningen ForskarFredag Live. Barn och ungdomar inbjuds också att vara med i tävlingen "Rita dig själv som forskare" med fina priser.
ForskarFredag är en del av EU:s Researchers´ Night - en europeisk vetenskapsfestival.

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

 

Unga forskare