Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Tidigare program

Forskning för Folket på Orsa Grönklitt


I Barnens utställningshall på Orsa Grönklitt kunde man under en dag i juli lära sig mer om glupska insekter, fetma epidemi hos djuren och varför brunbjörnen äter så mycket myror.

 


Objudna matgäster i museet


Jan- Erik Bergh, docent i biologi vid Högskolan Dalarna och medlem av svenska museernas skadegrupp, PRE-MAL, berättade inlevelserikt om glupska insekter som ser montrarna på museet och delar av utställningen som läckra smörgåsbord.

Är feta flygfän mer framgångsrika?


Och det kittlar dödsskönt i kistan
Susanne Antell, fil. lic i entomologi från Högskolan Dalarna berättade entusiasmerande om att fetma och övervikt inte bara drabbar människan utan också djuren. Försöker även djuren banta innan parningssäsongen för att vara attraktiva för det motsatta könet? Eller är det precis tvärtom?
Och om att det är inte bara Baloo i Djungelboken som gillar att käka myror . Också våra egna brunbjörnar stoppar i sig en hel del. Hela 20 % av vilda björnars energiintag kommer från myror.

Forskning för Folket i Skånes Djurpark

 
Under tre söndagar i juli kunde besökarna träffa forskare från Lunds universitet, som kom till parken för att på ett kul sätt  visa och berätta om olika forskningsprojekt.
 
Första söndagen kunde besökarna stå öga mot öga med både läskiga spindlar och slemmiga snäckor. Marie Dacke ögonforskare från Lunds universitet visade på ett kul och spännande sätt , Ögonens fantastiska möjligheter. Besökaren kunde få svar på hur många ögon en spindel har, om getingar kan blinka och var snäckans ögon egentligen sitter.

Andra söndagen kunde besökarna ta del av, Fåglarnas häckning - naturens såpopera, då professor Dennis Hasselqvist presenterade likheterna mellan såpoperorna och fåglarnas beteenden.

Sista söndagen i Skånes Djurpark ägnades åt, Ett enda andetag - hur länge och djupt kan man dyka? Zoofysiologen Johan Andersson berättade om hur vi och andra däggdjur fungerar.

 


Ekologiska Forskningsstationen på Öland

Linnés arbete går vidare!
Från midsommar och fram till 2 augusti kunde besökarna se hur forskarna på Ekologiska forskningsstationen arbetar med att sortera och bestämma delar av de 40 miljoner insamlade insekterna i Svenska Malaisefälleprojektet. Hittills har man hittat över tusen nya arter för Sverige varav omkring hälften, dvs 500, tidigare var helt okända för vetenskapen.
Besökarna kunde bland annat titta i mikroskop på en av världens minsta insekter och massor av andra spännande och vackra småkryp!

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

 


 

Dave Karlsson med besökare på Ölands Djurpark. © Ekologiska forskningsstationen, Ölands Skogsby
Foto: Susanne Antell
Foto: Jan-Erik Bergh