Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Vetenskap och forskning

2007 kommer Carl von Linné uppmärksammas på en rad svenska universitet, högskolor och andra vetenskapliga institutioner. Hans liv och verk behandlas i bland annat föreläsningar, seminarier, hands on experiment liksom i kurser vandringar och på utställningar.

På den här sidan kan du få en del information om vad som händer under Linné2007 på våra universitet, högskolor, akademier, forskningsråd, stiftelser, m.fl. ställen runt om i hela landet.

På följande ställen arrangeras aktiviteter under Linné2007:

- ArtDatabanken
- Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
- Göteborgs universitet
- Högskolan Dalarna
- Högskolan på Gotland
- Högskolan i Kalmar
- Högskolan Kristianstad
- Karlstads universitet
- Karolinska Institutet
- Kristinebergs Marina Forskningsstation
- Kungl Tekniska Högskolan
- Kungl. Vetenskapsakademien
- Lunds universitet
- Polarforskningssekretariatet
- Sveriges lantbruksuniversitet
- Stockholms Akademiska Forum
- Stockholms universitet
- Södertörns högskola
- Umeå universitet
- Unga Forskare
- Uppsala universitet
- Växjö universitet
- Vetenskap & Allmänhet
- Vetenskapsfestivalen
- Vetenskapsrådet

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Vill du veta mer om aktiviteter inom forskning/vetenskap, v.g. kontakta:
Mona Holmfors
Projektledare för nationella ämneskommittén Vetenskap/forskning
Tel: 08- 546 44 169
Mob: 070 - 583 38 11
E-post: