Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Högskolan Dalarna

Arvet efter Linné och Darwin
Kursen Biologi C 5p Arvet efter Linné och Darwin ges 2007. Kursen ger en vetenskapshistorisk bild av dessa vetenskapsmän, men även - och inte minst - en inblick i hur vetenskaplig kunskap byggs upp och hur dagens naturvetenskapliga världsbild ser ut. I kursen ingår studiebesök i Uppsala och vid Linnean Society och Down House.

Floristik-faunistikkursen2007
Floristik-faunistikkursen 2007 (sommarkurs 5p, biologi A) får Linnéinriktning. Exempelvis kan lokaler från Linnés dalaresa besökas, dessutom bör Linnés systematik belysas i ljuset av den moderna taxonomiska forskningen.

Kulturbiologi
Jubileumsårets kurs (distanskurs 5p Biologi A) Kulturbiologi kan ta utgångspunkt från Linnés dalaresa (exempelvis kan Linnés iakttagelse av höbärgning diskuteras utifrån hur såväl modernt jordbruk som bevarandeplaner för ängar ser ut).

Läs mer om kurserna på: www.du.se
Kontaktperson: Jan-Erik Bergh,Universitetslektor i Biologi
Tel: 023-778373

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Foto: Britt-Marie Lidesten