Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Högskolan i Kalmar

Ölands natur och kultur - en resa i Linnés fotspår 5 p
Kursen ges genom Campus Öland. Detta är en revision av den nuvarande kursen  “Ölandsguidning 5 p". Per-Eric Betzholtz, Jan Mikaelsson och Crister Albinsson är lärare och kontaktpersoner, men utvecklingsarbetet sker i vår och i samarbete med ansvariga för kurs i Uppsala, "Carl von Linné 5 p". Kursen presenteras i högskolans utbildningskatalog och på www.hik.se  eller www.campusoland.se . Kursplan för den gamla kursen finns på www.campusoland.se. Där ligger också pressinformation efter avslutad kurs.

Naturupplevelseguidning 20p
Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Högskolan ger Naturupplevelseguidning 20p på halvfart och på (halv-)distans Naturupplevelseguidning 1 resp. 2 med sammanlagt dryga 110 deltagare. Fr o m HT06 ges även en tredje sådan kurs efter samma uppläggning (Naturupplevelseguidning 3). Dessa kurser ansvarar Jan Mikaelsson (formellt kursansvarig) och Görgen Göransson för.  

Linnés trädgård, 5 poäng
Linnés Öländska resa och hans tankar och idéer om trädgårdar ligger till grund för denna kurs. Kursen inleds med studier i botanik, rumslig gestaltning och historik, trädgårdshistoria och moderna botaniska trädgårdar. Den avslutas med en workshop i konceptutveckling av en modern trädgård i Linnés anda.Kursen är förlagd till Kalmar och Öland. Kurstid: v 29-32Kursen vänder sig till konstnärer, designers, botaniker, landskapsarkitekter och kulturvetare.OBS: Sista ansökningsdag: 15 april

Sommarkurs - Färg, form och funktion i naturen 5p
med Görgen Göransson som kursansvarig. Denna kommer troligen att ges Linnétema inför 2006, särskilt Linné som utomhuspedagog, exkursionsledare och som mästaren omgiven av sina lärjungar. Eventuellt kommer också ett samarbete mellan biologi och design på detta tema. Parallellerna mellan Linnés kunskapsförmedling och denna kurs liksom naturguidningskurserna kommer att tas upp i en av artiklarna i den populärvetenskapliga skrift om Linnér öländska resa som Högskolan planerar. 1700-talets naturvetenskapsundervisning med 2000-talets vid Högskolan knyts ihop.

Sommarkurs - Linnés öländska trädgård, 5 p
Kursen vänder sig till både till studenter och professionella från olika områden - botaniker, hortonomer, arkitekter, landskapsarkitekter, designer, konststuderande och kulturvetare.
Avsikten med kursen är att skapa ett koncept för en trädgård och en utställningshall i Linnés anda med placerad i samtiden.
Växtmaterialet i trädgården skall vara endast öländska vilt växande växter men framlyfta och "återskapade" med en tydlig konstnärlig profil.
Utställningshallen är tänkt för konstutställningar som har utgångspunkt i botanik/växter. Här finns mycket spännande både historiskt som samtida material.
Kursen är indelad i två delar. Den första delen kommer att ägnas åt föreläsningar ur en rad olika perspektiv om Linnés tid och hans resa på Öland med allt vad det innebär.
Andra delen av kursen kommer att ägnas åt grupparbete/multidisciplinära och att ta fram ett koncept för den tänkta trädgården och utställningshallen.
Kursen ges redan sommaren 2006. Anmälningstiden är den 15 april 2006, se Högskolans kurskatalog.

Mer information finns eller kommer att finnas på www.hik.se
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Foto: Britt-Marie Lidesten