Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Karlstads universitet

LINNÉ OCH BOTANIKEN, 3 p (A)
Carl von Linnaeus, 3 ECTS

Föreläsningar om Linnés liv och gärningar med tonvikt på hans botaniska arbete samt exkursioner.Du anmäler dig på blanketten “Anmälningsblankett lokala kurser vt 07", som du laddar ner från vår webbplats och skickar till Studentservice, Karlstads universitet, 651 88 Karlstad.

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Foto Britt-Marie Lidesten