Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Karolinska institutet

"Jubileumskurs" i Linnéansk Medicin
 
Sven Britton,professor vid Enheten för infektionssjukdomarplanerar en "jubileumskurs" i Linnéansk Medicin. Det är en kurs kombinerad som forskarutbildningskurs respektive valfri kurs i läkarprogrammet termin 3.

Kursen genomförs bland annat en vecka på Uppsala Universitets Ekologiska Forsknings-station Ölands Skogsby, där vi bl.a. gör orkidé och insektssafaris, och i Ottenby där vi studerar flyttfåglar och smittspridning, vi gör också uggle- och fladdermössexkursioner nattetid. Till en del följer vi Linnés Ölandsresa.  
 
Andra veckan är vi i London med guidat besök i Linnean Society inklusive  studier av orginalarbeten i biblioteket. Vi gör myggsafaris i Epping Forest med Chris Curtis
(världsberömd myggentomolog) från London School of Tropical Medicine och guidade besök i Chelsea Physic Park (medicinalväxter) och Kew Gardens. Studenterna gör små elektiva projekt i Linne's anda som redovisas vid kursens slut.
 
Målet för dessa kurser är att återinföra det linneanska tänkandet till Biomedicinen där människan och hennes problem är en del av naturen som helhet i motsats till dagens helt antropocentriska och molekylära medicin. Bland mycket Linné var först med är också friskvården vilket kursen betonar.
 
Tid: sista veckan i maj första veckan i juni 2007.

Läs mer om kursen på: www.ki.se

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Kontaktperson:
Gunhild Kullenberg Informationsavdelningen
Tel: 08 - 524 86448 E-post:

Foto: Britt-Marie Lidesten