Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

SLU planerar en rad exkursioner som har den hållbara markanvändningen som huvudtema, men ändå med klara kopplingar till Linné, agrarhistoria och kulturhistoria. SLU erbjuder en tvärvetenskaplig 5-poängs kurs kring Linné - om Linnés värld, person och landska. Kursen genomförs på deltid under november 2006 - april 2007 och vänder sig i första hand till studenter vid SLU, som efter genomgången kurs kan arbeta som guider för SLU:s Linnéexkursioner. Kursen är även öppen för studenter från andra universitet. Antalet deltagare är begränsat till 30 personer.

För mer information om kursen - kontakta Avdelningen för agrarhistoria:
agrarhistoria@ekon.slu.se
Cecilia Rätz: 070-51 68 181

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Fotograf Britt-Marie Lidesten