Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Uppsala universitet

Carl von Linné 5 p
En tvärvetenskaplig kurs där Linné-experter från många olika fält målar upp den komplexa och fascinerande bilden av Carl von Linné.

Kursen ges i tre varianter:
1) Sommarkurs 2006 och 2007 i Uppsala med föreläsningar, studiebesök och vandringar i Linnés fotspår. Kursen startar i juni, gör uppehåll i juli för uppsats-skrivning och fortsätter sedan i augusti i samarbete med Linné-veckan i Uppsala.
2) Internet-baserad distanskurs på svenska, vårterminen 2006 och 2007. Kursen består av föreläsningar på nätet, ett självständigt arbete i form av en uppsats, samt två helgträffar i Uppsala med föreläsningar och studiebesök.
3) Internet-baserad distanskurs på engelska, höstterminen 2006 och 2007. Kursen består är helt nätbaserad och består av föreläsningar samt en uppsatsskrivning.

Läs mer om kursen på:
Institutionen för biologisk grundutbildning

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Foto: Britt-Marie Lidesten