Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Växjö Universitet

Linné och språket i hans tid
 
Växjö universitet ger 5 poängskursen "Linné och språket i hans tid".
Kursen behandlar språk och stil i 1700-talets Sverige. Huvudvikten läggs på Carl von Linné och hans vetenskapliga prosa. Kursen tar upp ett urval av Carl von Linnés vetenskapliga texter och resedagböcker i jämförelse med andra 1700-talstexter, bland annat behandlas vetenskapliga, religiösa, juridiska och litterära texter samt tidningstexter. Texternas språk, form och innehåll studeras. Dessutom kommer förhållandet mellan latin och svenska som vetenskapsspråk att tas upp. Texterna diskuteras utifrån sin samtids ideologiska och samhälleliga kontext.

 
Kursen ges vt-07 under vecka 4-23 på 25 % förlagt till sen eftermiddag.

 
Kontaktperson:                   
Daniel Bergman
Nordiska språk
0470/70 84 56
daniel.bergman@vxu.se

 
Läs mer om kursen på www.vxu.se

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.