Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender
Stora vattendagen 11 november 2007
i Kulturhuset
Stora vattendagen arrangerades i samband med det internationella symposiet, Energy from moving water den 12 november i Kulturhuset. I samarbete med många samarbetspartners från ämnesgruppen vetenskap/forskning : Stockholms Akademiska Forum, Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Forskningsrådet Formas, Kungl. Vetenskapsakademien, Natur & Kultur, Polarforskningssekretariatet, Sveriges lantbruksuniversitet och Vetenskapsrådet.

 

Populärvetenskapliga föreläsningar


Populärvetenskapliga föreläsningar, öppna för allmänheten presenterades nonsstop i Studio 3, Kulturhuset under hela dagen. Närmare 360 personer lyssnade till föreläsningarna, som presenteras nedan:

 
Vart är vädret på väg?
Pär Holmgren, meteorolog från SVT tog upp frågan om klimatet, och att vi människor inte längre lever i ett långsiktigt hållbart samhälle.

Östersjön lever och mår bättre
Trots senaste larmrapporter om Östersjöns föroreningar och dess påstådda död mår Östersjön bra.  Om detta och mycket mer föreläste Hans Kautsky, marinekolog från Stockholms universitet.

 
Finns det bra båtbottenfärger?
Britta Eklund, docent i tillämpad miljöforskning vid Stockholms universitet undrade om det är nödvändigt att använda båtbottenfärger varje år till båten, eller finns det alternativ?

 
Allt har sitt ursprung i vatten
Ett föredrag som tog oss med på en historisk vandring i den antika världens vattenbyggnadskonst och vattnets betydelse för stadsbyggnad, livskvalitet och rättvisa.
Föredragshållare var advokaten och författaren Staffan Michelson.

 
Toaletter för en bättre värld!
Håkan Jönsson, docent i miljöteknik vid Sveriges lantbruksuniversitet berättade att två av de viktigaste orsakerna till ohälsa i världen är dels under- och felnäring och dels dålig sanitet.

 
Vattenstaden Stockholm
Läkaren och författaren Nils-Erik Landell tog i bilder med publiken på en färd från ytterskärgård genom innerstad till Mälarens vattenlabyrint.

 
Glaciärer på reträtt!
Jorden blir varmare och glaciärerna smälter i allt snabbare takt. Vilken forskning behövs för att kunna förutspå effekten av smältningen av is på havsnivån? Om detta och mycket mer berättade Gunhild Rosqvist, docent i naturgeografi, klimatforskare och chef för forskningsstationen Tarfala i Kebnekaise, Stockholms universitet.

 


"Pröva-på-aktiviteter"


Under hela dagen pågick det "pröva-på-aktiviteter" i Serieteket, Kulturhuset. Ung som gammal hade möjlighet att bekanta sig med forskarnas arbete genom att ta del av spännande vattenexperiment i form av ytspänningar, hur söt- och saltvatten fungerar i olika sammanhang. Besökaren fick pröva på bubblornas kraft i en såpbubblestation eller uppleva en polarexpedition på riktigt. Vidare fick besökaren pröva på att köra båtar uppströms och ta del av flera utställningar om vatten och dess inverkan på hela kretsloppet.
Medverkade gjorde bland annat: Amelie Darracq, Stockholms universitet, Göran Rämme, Uppsala universitet, forskning.se, representanter från Kemilärarnas resurscentrum. Göran Lundström från Ingenjör Lundström experiment, Eva Grönlund från Polarforskningssekretariatet, Annemieke Gärdenäs. Professor Vatten, SLU och representanter för Mannautställningen.

 


Fråga forskare om vatten


Vid två tillfällen under Stora vattendagen var det möjligt att fråga forskare om allt som rörde vatten. I panelen:
Bertil Borg, zoolog, Stockholms universitet
Pär Holmgren, meteorolog, SVT
Karin Larsdotter, biolog, kunnig på avlopp och vatten, Södertörns högskola
Gunhild Rosqvist, glaciolog, Stockholms universitet
Mats Rundgren, professor i fysiologi, KI
Frågeledare för aktiviteten var Oliver Pasche, programledare för Hjärnkontoret.
Publik: ca 500 personer besökte aktiviteterna i Serieteket.

 

Isskulpturer på Sergelstorg


Under hela dagen pågick det skulptering av is på Sergelstorg, allt för att visa på isens kraft som materia. I samband med skulpteringen agerade skådespelare från teater Lava och fungerade även som "inkastare" till aktiviteterna i Kulturhuset.
Skulpteringen besöktes av tusentals besökare.

 

Internationellt symposium


Energy from moving water
Hur ska vi lösa Europas framtida energiproblem? Vilka lösningar finns inom traditionell vatten-, våg- eller tidvattenkraft? Ska fattiga länder satsa på livsmedel eller vattenkraft? Dessa frågor och många fler diskuterades under det internationella symposiet. Ledande politiker, forskare och energiproducenter gav sin bild av problemen och lösningarna, däribland Anders Wijkman, Europaparlamentet, Kerstin Niblaeus, generaldirektör för europeiska Unionens råd och Mats Leijon, professor i elektricitetslära, Uppsala universitet.
Dagen avslutades med en debatt, ledd av professor Johan Kuylenstierna, Stockholm International Water Institute och Stockholms universitet.
I symposiet deltog 130 personer från hela Europa, som gick av stapeln i Hörsalen, Kulturhuset den 12 november 2007.
Marknadsföring: Ett särskilt program producerades i 2000 exemplar och distribuerades ut till mottagare i särskilda sändlistor. Inbjudan skedde i samarbete med Linné2007 och många nätverk som ingår inom jubileumsåret fick på så sätt ta del av informationen om symposiet. Därtill spreds informationen till det europeiska nätverket, EASAC och via bland annat KVAs och Stockholms universitets upparbetade kanaler. Press- och media informerades vid ett flertal tillfällen.

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.