Skrifter

transparant_2000x1000_3.png

Årsskrift och avhandlingar

En av Linnésällskapets huvuduppgifter är att utge skrifter av och om Linné och hans lärjungar.

I Svenska Linnésällskapets Årsskrift (SLÅ) publiceras artiklar som har anknytning till Linné, hans tid och hans vetenskap. Både vetenskapliga och mer populära uppsatser kan accepteras för publicering. Språket är normalt svenska men även engelska (i någon mån tyska och franska) bidrag kan accepteras. Författarinstruktioner finns här.

Förfrågningar och bidrag sändes till:
Professor Gunnar Broberg
Inst. för Kulturvetenskaper
Biskopsgatan 7
223 50 Lund
tel 046-222 75 89
Gunnar.Broberg@kult.lu.se

SLÅ började utkomma 1918 och är Sveriges äldsta årsskrift i sitt slag. Medlemmar erhåller årsskriften automatiskt, äldre årgångar finns att köpa i mån av tillgång. Ett register över årgångarna 1918-1985 har publicerats och omfattar artikelregister, bildregister och personregister. Registret över artiklarna (ej bild- och personregister) finns under länken Årsboken – register.

Valda avhandlingar
Inom serien Valda avhandlingar av Carl von Linné, utgivna i översättning av Svenska Linnésällskapet, har 83 avhandlingar givits ut - den senaste i raden handlar om skörbjugg.

Beställ här