Systema naturae och sexualsystemet

transparant_2000x1000_3.png

Att ordna naturen

”Gud skapade - Linné ordnade”. Så sammanfattade Linné själv sin livsgärning. För oss låter det kanske som ett tecken på storhetsvansinne, men för Linné låg mycket ödmjukhet i det uttalandet. Han var den utvalde som hade förunnats att upptäcka ordningen i Guds skapelse. Ett bra val kan man tycka– Linné hade nämligen ett särpräglat sinne för att samla in information och sedan systematisera och klassificera den. 
 

Sexualsystemet

Det låg i tiden att försöka skapa en ordning i naturen, men Linné var inte nöjd med de system som fanns. Han hade kommit fram till att ståndare och pistiller måste vara den viktigaste indelningsgrunden för växterna. Han arbetade därför fram ett system där växterna delades in i 24 klasser beroende på hur många ståndare blommorna hade. 

Sexualsystemet presenterades första gången i Linnés berömda bokverk Systema Naturae som kom ut år 1735. Europas botanister hade svårt att acceptera Linnés system, det var så... annorlunda! Många var också chockerade över hans jämförelser med människans sexualliv. ”Nio män i samma brudkammare med en kvinna”, skrev Linné om de blommor som hade nio ståndare och en pistill. Omvärlden häpnade och chockerades. Snart insåg man dock hur praktiskt sexualsystemet var och det blev en stor succé. Man kunde nu lätt ta reda på vilken klass en art tillhörde bara genom att räkna ståndarna.

Systema Naturae innehöll också nya indelningar av naturens andra två riken: djuren och mineralerna. Djurarterna fick en ny systematik där människan för första gången placerades i samma grupp som aporna. Systema Naturae omarbetades ständigt av Linné. Den 13:e upplagan kom ut år 1770 och omfattade 3000 sidor.