transparant_2000x1000_3.png

Kontakt

Svenska Linnésällskapet

Box 15093
75015 Uppsala
info (at) linnaeus.se
Byt ut (at) mot @

Organisationsnummer 817600-4409
Bankgiro 625-1169
IBAN SE76 6000 0000 0009 9263 2668
BIC/SWIFT HANDSESS
 

Linnémuseet

Svartbäcksgatan 27
Postadress:
Box 15093
75015 Uppsala
Tel 018-4712838 (Uppsala linneanska trädgårdar)
bokning (at) botan.uu.se (Uppsala linneanska trädgårdar)
Byt ut (at) mot @

transparant_2000x1000_3.png

Styrelse

Du når styrelsen genom e-postadress
info (at) linnaeus.se
Byt ut (at) mot @

transparant_2000x1000_10.png
carl-frängsmyr_1.jpg
Ordförande
Carl Frängsmyr
karl-grandin_1.jpg
Vice ordförande
Karl Grandin
Erik Hamberg 300x382px2.jpg
Sekreterare
Erik Hamberg
300x382px.jpg
Skattmästare
Cyril Holm
transparant_2000x1000_10.png
Ahlund300x382px.jpg
Museiprefekt
Mikael Ahlund
duner300x382l.png
Redaktör
David Dunér
lars-beskow.jpg
Ledamot
Lars Beskow
xKarin Gerhardt profil.jpg
Ledamot
Karin Gerhardt
transparant_2000x1000_10.png
annika300x382.jpg
Ledamot 
Annika Windahl Pontén
jon-ågren.jpg
Ledamot
utsedd av Uppsala universitet
Jon Ågren
image_transparent_1x1_0.png
   
image_transparent_1x1_0.png
     
transparant_2000x1000_3.png

Valberedning

Eva Nyström (sammankallande)
Laila Österlund
valberedningen (at) linnaeus.se
Byt ut (at) mot @