Kontakt

Svenska Linnésällskapet

Box 15093
75015 Uppsala
info (at) linnaeus.se
Byt ut (at) mot @

Organisationsnummer 817600-4409
Bankgiro 625-1169
IBAN SE76 6000 0000 0009 9263 2668
BIC/SWIFT HANDSESS
 

Linnémuseet

Svartbäcksgatan 27
Postadress:
Box 15093
75015 Uppsala
Tel 018-13 65 40
museum (at) linnaeus.se 
Byt ut (at) mot @

Styrelse

Du når styrelsen genom e-postadress
info (at) linnaeus.se
Byt ut (at) mot @

Ordförande
Helene Lundkvist
Vice ordförande
Mariette Manktelow
Sekreterare
Erik Hamberg
Skattmästare
Claes Östberg
Museiprefekt
Marika Hedin
Redaktör
Gunnar Broberg
Ledamot
Lars Beskow
Ledamot
Karl Grandin
Ledamot 
Carl Frängsmyr
Ledamot
utsedd av Uppsala universitet
Jon Ågren
 
 

Valberedning

Anna Rask-Andersen (sammankallande)
Lars Holmer
Maria Gardfjell
valberedningen (at )linnaeus.se
Byt ut (at) mot @