Svenska Linnésällskapet

är en rikstäckande organisation som vill sprida och fördjupa kunskapen om Carl von Linné och sammanhanget runt honom och hans familj. Sällskapet grundades 1917. Bland de främsta uppgifterna finns att stödja Linnémuseet och ge ut Svenska Linnésällskapets årsbok (SLÅ). Olika aktiviteter för medlemmar och allmänheten anordnas. 

Kontakta sällskapet via e-post eller formulär på denna webbsida.

Sidan är under uppbyggnad.