Styrelse

Svenska Linnésällskapets styrelse

Här presenteras sällskapets styrelse. Styrelse utses av medlemmar på årsmöte.

Ordförande

Carl Frängsmyr

Vice ordförande

Karl Grandin

Sekreterare

Erik Hamberg

Kassör

Cyril Holm


Ledamöter

Ledamöter i Svenska Linnésällskapets styrelse

Ledamot, prefekt för Linnémuseet

Mikael Ahlund

Ledamot, ansvarig sociala medier och webb

Annika Windahl Pontén

Ledamot, redaktör för årsboken

David Dunér


Ledamöter

Ledamöter i Svenska Linnésällskapets styrelse

Ledamot

Karin Gerhardt

Ledamot

Lars Beskow

Ledamot,

utsedd av Uppsala universitet

Nina Sletvold